artykuł nr 1

REJESTR I SPIS WYBORCÓW

artykuł nr 2

INFORMACJE URZĘDU GMINY

Załączniki:
INFORMACJA o głosowaniu dla mężów zaufania 34 KB
ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 60 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 96 KB
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych - losowanie 25 KB
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych 34 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 sierpnia 2011 roku o granicach i numerach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 57 KB
KOMUNIKAT Wójta Gminy Miedźno dotyczący wyłożenia spisu wyborców do wglądu 23 KB
KOMUNIKAT Wójta Gminy Miedźno dotyczący wpisania do rejestru wyborców 25 KB
KOMUNIKAT Wójta Gminy Miedźno dotyczący wpisania do spisu wyborców 24 KB
INFORMACJA o możliwości sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 29 KB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 26 KB
Informacja Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 sierpnia 2011 r. dotycząca wyznaczenia na obszarze gminy Miedźno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 26 KB
INFORMACJA WÓJTA o wyznaczeniu Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 20 KB
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 39 KB
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA 42 KB
Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wybroców z miejsca pobytu stałego w wybranmy przez siebie obwodzie głosowania spośród obowodów głosowania, w których znajduje się lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 71 KB
Komunikat Wójta Gminy Miedźno o prawach osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 24 KB
INFORMACJA WÓJTA GMINY MIEDŹNO z dnia 18 sierpnia 2011 roku o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 30 KB
artykuł nr 3

PRAWO WYBORCZE