artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Urząd Gminy w Miedźnie ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Miedźnie stanowiących zasób gminny.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Urząd Gminy w Miedźnie ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Miedźnie stanowiących zasób gminny.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Miedźno z...

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzirżawienia

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno