artykuł nr 1

Informacja o Urzędzie Stanu Cywilnego

Informacja o Urzędzie Stanu Cywilnego

Kierownik: Piotr Derejczyk

Z-ca Kierownika: Robert Soboniak

Z-ca Kierownika:  Anna Kuras

Siedziba:

Urząd Gminy Miedźno

Miedźno, ul. Ułańska 25

I piętro pok. nr 24

Telefon: 34 310 69 74 lub 317 81 00 w. 24

Fax : 34 317-80-30

ug@miedzno.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek-środa-czwartek7.30 do 15.30
wtorek7.30 do 18.00
piątek7.30 do 13.00

Informacje dot. sposobu załatwiania spraw oraz wnioski do pobrania. (opracowane i dostępne w serwisie: https://obywatel.gov.pl/)

Zakładki:

  • Małżeństwo
  • Dzieci
  • Zgon
  • Zaświadczenia i odpisy
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)