artykuł nr 1

Dowody osobiste

Informacja  Dowody Osobiste

Inspektor: Anna Ćwik

Siedziba:

Urząd Gminy Miedźno

Miedźno ul. Ułańska 25

I piętro pok. nr 23

Telefon: 34 310 69 73 lub 317 81 00 w. 23

Fax: 34 317-80-30

ug@miedzno.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-środa-czwartek7.30 do 15.30
wtorek7.30 do 18.00
piątek7.30 do 13.00


Informacje dot. sposobu załatwiania spraw oraz wnioski do pobrania (opracowane i dostępne w serwisie: https://obywatel.gov.pl/).

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)