artykuł nr 1

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 1. Uchwała Nr 83/XII/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wokół zbiornika wodnego " Ostrowy " w gminie Miedźno
 2. Uchwała Nr 84/XII/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Miedźno - tereny położone na wschód od drogi położonej na wschód od drogi wojewódzkiej D-491
 3. Uchwała Nr 85/XII/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Miedźno w rejonie ulic: Częstochowskiej i Konopnickiej
 4. Uchwała Nr 86/XII/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Mokra
 5. Uchwała Nr 87/XII/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Mokra
 6. Uchwała Nr 88/XII/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary leśne położone w północno - wschodniej części gminy Miedźno wraz z osadą leśną Nowy Folwark
 7. Uchwała Nr 138/XIX/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Ostrowy
 8. Uchwała Nr 139/XIX/2008 w sprawie przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Mazówki w rejonie ulic: Zakładowej i Granicznej
 9. Uchwała Nr 140/XIX/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w miejscowości Władysławów
 10. Uchwała Nr 141/XIX/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491
 11. Uchwała Nr 142/XIX/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w miejscowościach: Wapiennik i Kołaczkowice
 12. Uchwała Nr 143/XIX/2008  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w miejscowości Borowa
 13. Uchwała Nr 144/XIX/2008  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wyodrębnione obszary położone w miejscowości Borowa przeznaczone dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej