artykuł nr 1

Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń

Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń

Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010.

 

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć podanie (o wydanie opinii) z opisem przedmiotowej inwestycji, sposobu wykonania oraz planowanych materiałów do wykonania ogrodzenia. Podać do jakich celów będzie wykorzystane ogrodzenie (cele mieszkaniowe , inne). W podaniu należy określić wysokość ogrodzenia , podać szerokość planowanej bramy wjazdowej, miejscowość i numer ewidencyjny działki oraz ulicę lub drogę, przy której będzie realizowana inwestycja.

Określić rodzaj ogrodzenia: stały/ tymczasowy.

Wymagane dokumenty :

  1. Podanie z opisem , adresem i ewentualnie telefonem
  2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją planowanego ogrodzenia i bramy wjazdowej
  3. Mapa ewidencyjna gruntów z numerem działki i naniesioną lokalizacją planowanego ogrodzenia
  4. Kserokopia aktu własności