artykuł nr 1

Zjazdy indywidualne i publiczne

Zjazdy indywidualne i publiczne

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Miedźnie

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010.

Wniosek o wykonanie zjazdu indywidualnego lub publicznego składa się w celu:

  • wykonania zjazdu z drogi gminnej lub wewnętrznej dla obsługi komunikacyjnej działki do celów mieszkaniowych/ indywidualnych;
  • wykonania zjazdu z drogi gminnej lub wewnętrznej dla obsługi komunikacyjnej działki do innych celów niż mieszkaniowa/ publicznych.

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć podanie (o wydanie opinii) na wykonanie zjazdu dla obsługi komunikacyjnej działki  z podaniem do jakich celów ma służyć, podać miejscowość, ulice i numer działki. Organ po otrzymaniu dokumentów zajmuje stanowisko wydając stosowną decyzję administracyjną lub pismo opiniujące/ drogi wewnętrzne.

Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zjazd – wzór w załączniku
  2. Mapę sytuacyjno-wysokościową lub plan zagospodarowania działki z naniesioną lokalizacją;przedmiotowego  zjazdu;
  3. Mapę ewidencyjną gruntów z naniesioną lokalizacją przedmiotowego zjazdu;
  4. Kserokopię aktu własności działki.

 

Załączniki:
Wzór wniosku 180 KB