artykuł nr 1

Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym

Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym i sposób zabezpieczenia pasa drogowego na czas robót

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Miedźnie

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010.

Wniosek o wydanie opinii składa się w celu:

  • uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • uzgodnienia sposobu zabezpieczenia pasa drogowego na czas trwania robót.

Wymagane dokumenty :

  1. Podanie o wydanie opinii z podaniem dokładnej lokalizacji projektowanych robót;
  2. dwa egz. projektów tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót.