artykuł nr 1

Informacje

Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą
ul. Szkolna 6
42 - 122 Ostrowy nad Okszą
tel. 34-317-89-49

Dyrektor - Halina Muszalska