artykuł nr 1

Uchwała nr 351/LII/2023 Rady Gminy Miedźno z dn. 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Ostrowy nad Okszą

artykuł nr 2

Uchwała nr 350/LII/2023 Rady Gminy Miedźno z dn. 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony w miejscowości Miedźno - tereny położone na wschód od drogi wojewódzkiej D-491

Załączniki:
Uchwała 350_LII_2023 obszar MB
artykuł nr 3

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego