artykuł nr 1

Uchwała Nr 124/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy  Miedźno w 2020 roku

Załączniki:
Treść uchwały147 KB