artykuł nr 1

Uchwała Nr 170/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 grudnia 2020 r. poz. 9622

Załączniki:
Treść uchwały838 KB