artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzeniaMB