artykuł nr 1

Uchwała Nr 177/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2021 roku

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 31 marca 2021 r. poz. 2238

Załączniki:
Treść uchwały278 KB