artykuł nr 1

Uchwała Nr 180/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina
Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 31 marca 2021 r. poz. 2239

Załączniki:
Treść uchwały259 KB