artykuł nr 1

Uchwała Nr 263/XXXVI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w gminie Miedźno na lata 2022-2025

Załączniki:
Treść uchwałyMB