artykuł nr 1

Uchwała Nr 264/XXXVI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Koniecpol

Załączniki:
Treść uchwały156 KB