artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej we Władysławowie

Załączniki:
Treść zarządzenia522 KB