artykuł nr 1

Wniosek Klubu Sportowego "Grom" Miedźno o udzielenie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. "Montaż systemu monitoringu na obiekcie sportowym im. Ludwika Bodziachowskiego w Miedźnie".