artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Siedziba: Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42–120 Miedźno (wejście obok budynku poczty).

Kierownik –

tel. sekretariat:  34 311 40 00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marcin Pilch
e-mail: marcin.pilch@aviso.pl
tel.: 600 379 700

Godziny pracy ośrodka:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 18.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 13.00

Kontakt do pracowników:
34 311 40 00 – stypendia szkolne i zasiłek szkolny;
34 311 40 01 – świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny;
34 311 40 02 – świadczenie „Dobry start” ( 300+);
34 311 40 04 – pracownicy socjalni.