artykuł nr 1

Uchwała Nr 123/XV/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 97 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 122/XV/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 97 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 121/XV/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038

Załączniki:
Treść uchwały 429 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 120/XV/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 stycznia 2020 r.

Załączniki:
Treść uchwały 610 KB