artykuł nr 1

Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym

Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym i sposób zabezpieczenia pasa drogowego na czas robót

-          uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym

-          sposób zabezpieczenia pasa drogowego na czas trwania robót

Miejsce załatwienia sprawy :

1.  Urząd Gminy w Miedźnie , ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. Parter budynku , pok. Nr 1, stanowisko d/s Zamówień publicznych,
     przetargów i dróg

3. Telefon /034/ 317-80-10 , 317-81-00 wew. 14

W celu uzyskania opinii na temat planowanej organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót należy złożyć wniosek o wydanie opinii dołączając do wniosku 2 egz . w/w projektów

Wymagane dokumenty :

1.     Podanie o wydanie opinii z podaniem dokładnej lokalizacji projektowanych robót

2.    2 egz. projektów tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót .

 

Dokumenty do wglądu :                  Brak .

Opłaty :                                           Brak .

Czas i sposób załatwienia sprawy : 

Do 14 dni od momentu złożenia wniosku i załączników .

Uwagi :

Po wydaniu opinii przez Urząd Gminy w Miedźnie należy również uzyskać uzgodnienie z Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku , ul. Zamkowa 19              w sprawie przedmiotowej organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas robót Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku jest ostateczne .

W/w opinie winny być dołączone do projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym i dołączone do wniosku  o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego jako  jeden z załączników .

            

Podstawa prawna :

-      § 7 , ust 2 , pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem