artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR BR.0151/50/2009

w sprawie prowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Miedźno

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR BR.0151/49/2009

w sprawie przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR BR.0151/48/2009

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Miedźno

 

 

zmiana Zarządzeniem Nr 121/2011 z 30.12.2011r.

Załączniki:
treść zarządzenia MB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR BR.0151/47/2009

w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miedźno

Uchylone Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze.

Załączniki:
treść zarządzenia MB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR BR.0151/127/2009

w sprawie opracowania planu, przygotowania i organizowania ewakuacji mieszkańców Gminy Miedźno na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia