artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegająca na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji pn. Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą wg procedury "zaprojektuj i zbuduj"

Załączniki:
Zestawienie ofert 122 KB
Zapytanie ofertowe MB
Dostępne kategorie:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021