artykuł nr 1

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowach nad Okszą

artykuł nr 2

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno

artykuł nr 3

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno

artykuł nr 4

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno sezon 2020

artykuł nr 5

Przebudowa dróg gminnych w Ostrowach nad Oksza ul. Szkolna i Przedszkolna

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych