artykuł nr 1

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt

artykuł nr 2

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miedźno i przekazanie ich do schroniska dla zwierząt

artykuł nr 3

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Miedźno z udziałem zwierząt

artykuł nr 4

Dostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

artykuł nr 5

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno

Dostępne kategorie:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021