artykuł nr 1

Protokół z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 7 listopada 2014r.

Załączniki:
Załącznik Nr 15 - Informacja prezesa Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. - pana Dariusza Ostrowskiego 893 KB
Załącznik Nr 14 - Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktuy, Rozwoju Wsi i Rolnictwa za okres od 1 stycznia do 31 października 2014 r. 40 KB
Załacznik Nr 13 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowa za okres od 01.07-03.11.2014 r. 315 KB
Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 01.07.2014 - 14.10.2014 r. 426 KB
Załącznik Nr 11 - informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok przez pracowników Urzędu i kierowników jednostek 10 KB
Załącznik Nr 10 - Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2013 oraz na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014 81 KB
Załącznik Nr 9 - Informacja z realizacji zadań oświatowych w Gminnym Przedszkolu w Miedźnie w roku szkolnym 2013/14 219 KB
Załącznik Nr 8 - Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach nad Okszą za rok szkolny 2013/14 323 KB
Załącznik Nr 7 - Podsumowanie funkcjonowania jednostki w roku szkolnym 2013/2014 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 725 KB
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. WBK w Miedźnie za rok szkolny 2013/2014 247 KB
Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą za rok szkolny 2013/2014 359 KB
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z działalności Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Miedźnie za rok szkolny 2013/2014 238 KB
Załącznik Nr 3 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2013/2014 409 KB
Załącznik Nr 2 - Lista zaproszonych osób na posiedzenie XLIII sesji Rady Gminy Miedźno 199 KB
Załącznik Nr 1 - Lista obecności radnych 51 KB
treść protokołu 417 KB
artykuł nr 2

Protokół z obrad XLII Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 30 września 2014r.

artykuł nr 3

Protokół z obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 29 lipca 2014r.

artykuł nr 4

Protokół z obrad XL Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 10 czerwca 2014r.

artykuł nr 5

Protokół z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Miedźno odbytej w dniu 25 marca 2014r.