artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i ułożenie tynku mozaikowego oraz płytek podłogowych w budynku Urzędu Gminy.

Przetarg nieograniczony na dostawę i ułożenie tynku mozaikowego oraz płytek podłogowych w budynku Urzędu Gminy.

Szczegóły znajdują się z załącznikach.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji zatoczek autobusowych

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy) budowy 5 zatok autobusowych wraz z odwodnieniem zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 ul. Częstochowska w miejscowości Miedźno, Kołaczkowice, Izbiska
artykuł nr 3

Praetarg nieograniczony na odśnieżanie

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno
Załączniki:
Informacja o wyborze 55 KB
SIWZ 219 KB
Ogłoszenie 33 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej zatok autobusowych

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy) budowy 5 zatok autobusowych wraz z odwodnieniem zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 ul. Częstochowska w miejscowości Miedźno, Kołaczkowice i Izbiska
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji zatoczek autobusowych

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy) budowy 5 zatok autobusowych wraz z odwodnieniem zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 ul. Częstochowska w miejscowości Miedźno, Kołaczkowice i Izbiska