artykuł nr 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocje sportu oraz działalność w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w obrębie sołectw MIEDŹNO i OSTROWY
 

Załączniki:
Wzór umowy 255 KB
Wzór sprawozdania 250 KB
Wzór oferty 81 KB
Treść ogłoszenia MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwach MIEDŹNO, OSTROWY.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku konkursów

Ogłaszenie o wyniku konkursów na zadania:
- Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie OSTROWY.
- Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie MIEDŹNO.

Załączniki:
Informacja o wyniku konkursów 21 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o konkursie - Sołectwo Ostrowy

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie OSTROWY.

Załączniki:
Wzór rozliczenia 125 KB
Wzór oferty 78 KB
Ogłoszenie o konkursie 41 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o konkursie - Sołectwo Miedźno

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie MIEDŹNO.

Załączniki:
Wzór rozliczenia 125 KB
Wzór oferty 78 KB
Ogłoszenie o konkursie 44 KB