główna zawartość
artykuł nr 1

Gospodarka odpadami

artykuł nr 2

Wzory formularzy i deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

artykuł nr 3

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Informacja o wysokości podatku od środków transportowych znajduje się w zakładce Podatki i opłaty lokalne -> Podatek od środków transportowych

obrazek