artykuł nr 1

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedźno

artykuł nr 2

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno sezon 2018/2019

artykuł nr 4

Udzielenie kredytu długoterminowego

artykuł nr 5

Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych