artykuł nr 1

Wniosek o udostępnienie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Wąskiej w Ostrowach nad Okszą