artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na...

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie termomodernizacja budynku Agronomówki w Miedźnie przy ul. Słonecznej 1

Opis przedmiotu zamówienia oraz wzory dokumentów wymaganych przy złożeniu oferty znajdują się w załącznikach.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia dla KGW w Miedźnie.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia z zakresu gastronomi dla członkin Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrabnia z załącznika

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę sprzętu AGD do zaplecza gastronomicznego dla KGW w Miedźnie.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę sprzętu AGD do zaplecza gastronomicznego dla KGW w Miedźnie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę wyposażenia zaplecza gastronomicznego dla KGW w Miedźnie.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę wyposażenia zaplecza gastronomicznego dla KGW w Miedźnie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załacznikach.

Dostępne kategorie:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021