artykuł nr 1

Dostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

artykuł nr 2

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

artykuł nr 3

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ 289 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 85 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - po modyfikacji 577 KB
Załącznik nr 6 do załącznika nr 2 do SIWZ - po modyfikacji 97 KB
Załącznik nr 4 do załącznika nr 2 do SIWZ - po modyfikacji 170 KB
Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do załącznika nr 2 do SIWZ - po modyfikacji 413 KB
Załącznik nr 2 do załącznika nr 2 do SIWZ - po modyfikacji 269 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 300 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 84 KB
Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do załącznika nr 2 do SIWZ 219 KB
Załącznik nr 10 do SIWZ (nr 12 do Umowy) 19 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ (nr 11 do Umowy) 312 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 288 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 304 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 283 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 485 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 84 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 285 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 84 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 365 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 78 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ 374 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ 361 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ 255 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ 358 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ 351 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ 369 KB
Załącznik nr 10 do załącznika nr 2 do SIWZ 156 MB
Załącznik nr 9 do załącznika nr 2 do SIWZ 319 KB
Załącznik nr 8 do załącznika nr 2 do SIWZ 334 KB
Załącznik nr 7 do załącznika nr 2 do SIWZ 194 KB
Załącznik nr 6 do załącznika nr 2 do SIWZ 216 KB
Załącznik nr 5 do załącznika nr 2 do SIWZ 192 KB
Załącznik nr 4 do załącznika nr 2 do SIWZ 419 KB
Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 do SIWZ (3 z 3) 90 KB
Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 do SIWZ (2 z 3) 94 KB
Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 do SIWZ (1 z 3) MB
Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do załącznika nr 2 do SIWZ 310 KB
Załącznik nr 2 do załącznika nr 2 do SIWZ 269 KB
Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do SIWZ 513 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ 559 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ 513 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 552 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 145 KB
Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym 263 KB
artykuł nr 4

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno

artykuł nr 5

Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno"

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych