artykuł nr 1

Dostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

artykuł nr 2

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

artykuł nr 3

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

artykuł nr 4

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno

artykuł nr 5

Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno"

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych