artykuł nr 1

Usługi związane z odbiorem,transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno-zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług

Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych